Jste zde: DomůZprávyT Generace na GYMSOŠ Úpice

T Generace na GYMSOŠ Úpice

Pomalu končí školní rok a s ním zároveň i kroužky v projektu T Generace.

Fyzikální kroužek se tento školní rok soustředil na maturitní otázky z fyziky. Během našich setkání jsme zvládli projít všechny otázky, které byly pro žáky přístupné, tj. vynechali jsme několik otázek, se kterými se žáci z třetího ročníku vyššího gymnázia (septima) ještě nesetkali. Když byla příležitost, prováděli jsme pokusy a snažili jsme se je na základě teorie podrobně vysvětlit a rozebrat. Rovněž jsme počítali úlohy, které mohou mít různá řešení vedoucí k výsledku za pomoci diferenciálního počtu anebo naopak za použití „selského rozumu“.
V rámci matematického kroužku řešili žáci nižšího gymnázia zajímavé úlohy na rozvoj logického myšlení a prostorové představivosti. Seznámili se s platónskými tělesy, vyzkoušeli si skládání modelů těles bez lepení, vymýšleli strategie, které by zaručily vítězství v různých matematických hrách. Zkoušeli vymyslet i jejich další varianty. Řešili zadání úloh, které byly u přijímacích zkoušek na střední školy nebo v různých matematických soutěžích v předchozích letech.
V kroužku psaní všemi deseti jsme v druhém pololetí probrali základní písmena včetně psaní velkých písmen, zbývá nám alfanumerická řada (písmena s háčky, různá diakritická znaménka). Žáci procvičovali jednotlivá písmena i formou krátkých testů na přesnost a rychlost. Rovněž zkoušeli psát i cizojazyčné texty v anglickém a německém jazyce.
Doufáme, že kroužky byly pro žáky přínosné a že rozvíjejí taková schopnosti a dovednosti, které se jim budou hodit v budoucím studiu, práci atd. Nesmíme rovněž zapomenout na firmu Saar Gummi Czech, s. r. o. Červený Kostelec, která svým projektem T Generace podporuje technické vzdělávání na školách. Moc si této spolupráce vážíme a těšíme se na další spolupráci. 

Fakultní škola

Projekty


 

 
 

Spolupracujeme s:
Konzultační hodiny VP

Út  13:05 - 13:35
St  13:05 - 13:35

jinak po domluvě

Poslední přidané: