Jste zde: DomůZprávyPatřila jsem k dětem nepřátel Říše

Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do těchto oborů: Veřejnosprávní činnost, Gymnázium čtyřleté.


Veřejnosprávní činnost

Přihlášky se přijímají od 17. 6. do 23. 6. 2020
Vyvěšení výsledků přijímací zkoušky proběhne 26. 6. 2020.
Odevzdání zápisových lístků nejpozději do 3. 7. 2020.

Bližší informace naleznete v kritériích přijímacího řízení pro VS.

Gymnázium čtyřleté

Přihlášky se přijímají od 17. 6. do 23. 6. 2020
Přijímací zkouška a vyvěšení výsledků přijímací zkoušky proběhne 29. 6. 2020.
Odevzdání zápisových lístků nejpozději do 7. 7. 2020.

Bližší informace naleznete v kritériích přijímacího řízení pro G4.

Patřila jsem k dětem nepřátel Říše

24. 9. 2019 v půl deváté začala přednáška Ing. Aleny Staňkové pro naše studenty vyššího gymnázia za spolupráce s Českým svazem bojovníků za svobodu v Trutnově, na pozvání ředitelky místního muzea Mgr. J. Nešněrové.  Byla jednou ze 46 „Svatobořických dětí“ a velmi si vážíme, že našla tato statečná žena oslavující zítra své významné kulatiny sílu vycestovat po naší vlasti a pohovořit o nelehkém osudu celé její rodiny.


Ve svém poutavém vyprávění nás zavedla od dob jejího dědečka – ruského legionáře, vlastence, až ke svým rodičům, kteří byli za svůj protinacistický odboj popraveni a ona, tehdy tříletá byla internována na zámečku Jenerálka v Praze a označena za nepřítele nacistického režimu. „Nemohla jsem si rodiče vybavit, jen jsem poznávala našeho psa a krásnou svou malou kabelku od mé maminky…“ Děti nepřátel Říše – autor Jaroslav Čvančara:“Děti toužily po rodičovské lásce a něžnostech. Často plakaly a vroucně se modlily. Posílaly ručkama vzdušné polibky s hlasitým přáním: „Dobrou noc, maminko, dobrou noc, tatínku.“ Od 14. 4. 1944 do čtvrtka 12. 4. 1945 prožila v koncentračním táboře ve Svatobořicích na Hodonínsku v baráku č. 25 mužského tábora v tzv. Kinderheimu. Poprvé se zde tajně mohly děti učit. Tábor vznikl v tzv. akci E – Emigranten pro stovky lidí, kteří se v Protektorátu provinili jediným: byli příbuzní osob, které odešly bojovat proti nacismu do zahraničí. Závěr války přežila ve výlučně mužském táboře v Plané nad Lužnicí. V knize Děti nepřátel Říše J. Čvančara píše:“V době nedostatku, jaký přináší válka a její konec, místní lidé prokazovali svou obětavost. Pašovali dětem jídlo a oblečení. Z obavy, aby je Němci na poslední chvíli nepovraždili, dětem doporučili se ukrýt. Úkryt našly v 6 km vzdáleném Turovci, v místním hostinci. Po několika dnech se vrátily zpět do Plané nad Lužicí, kde se dočkaly konce války. 12. 5. 1945 jim byl vypraven speciální vagon, kterým odjížděly domů. Domů, ovšem bez rodičů…“
 
Jak bylo nacisty mluveno o dětech, kteří nesmí žít bez rodičů ani u příbuzných? O dětech či dobytku? Jen položka  - citace překladu dopisu Frankova tajemníka z knihy J. Čvančary:
„Ohledně uzavřeně ubytovaných děti je v plánu: rasově únosné elementy umístit prostřednictvím Lebensbornu do německých rodin nebo do dětského domova, naproti tomu děti starší šestnácti let do koncentračního tábora. Další opatření nemají být podle názoru Obergruppenführera Franka v současné době podnikána. Do budoucna se ale bude dbát na to, aby v případě odsouzení obou rodičů byly současně s nimi zaevidovány také děti, přinejmenším ale budou okamžitě odstraněny z tohoto prostoru.“

 Mgr. Lena Pechová

 

Fakultní škola

Projekty


 

 
 

Spolupracujeme s:
Konzultační hodiny VP

Út  13:05 - 13:35
St  13:05 - 13:35

jinak po domluvě

Poslední přidané: