Jste zde: DomůZprávyVýukový klimatický projekt

Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do těchto oborů: Veřejnosprávní činnost, Gymnázium čtyřleté.


Veřejnosprávní činnost

Přihlášky se přijímají od 17. 6. do 23. 6. 2020
Vyvěšení výsledků přijímací zkoušky proběhne 26. 6. 2020.
Odevzdání zápisových lístků nejpozději do 3. 7. 2020.

Bližší informace naleznete v kritériích přijímacího řízení pro VS.

Gymnázium čtyřleté

Přihlášky se přijímají od 17. 6. do 23. 6. 2020
Přijímací zkouška a vyvěšení výsledků přijímací zkoušky proběhne 29. 6. 2020.
Odevzdání zápisových lístků nejpozději do 7. 7. 2020.

Bližší informace naleznete v kritériích přijímacího řízení pro G4.

Výukový klimatický projekt

V závěru září probíhal celosvětový Týden pro klima, v jehož rámci se uskutečnila i v mnoha městech České republiky řada protestních shromáždění, vzdělávacích, debatních či kulturních akcí. Jedním z hlavních impulzů ke stále vzrůstajícímu zájmu o životní prostředí a osud celé planety v souvislosti s globálním oteplováním je aktuálně středoškolské klimatické hnutí Fridays for future, jež si klade za cíl, aby politici vzali na vědomí závažnost ohrožení klimatu Země… U příležitosti Týdne pro klima se na Městském gymnáziu a SOŠ v Úpici uskutečnil výukový projekt lektora Petra Sobotky. O akci píše v poutavé reportáži Viki Fajfrová z oktávy:

Fridays for Future v Úpici
Hnutí Fridays for Future k mému překvapení konečně nachází svou cestu až do Úpice. Je potřeba pochopit jeho samotnou podstatu a důležitost a to, co pro dnešní mladou generaci představuje. Sama jdu na přednášku 27. září, tematicky v pátek, s tím, že něco o tom vím, ale ne příliš mnoho. Tedy jako každý jiný gymnazista. Ve zkratce, byla jsem si vědoma toho, že se globálně dějí tzv. „školní stávky“, což znamená, že studenti se snaží upozornit na závažnost situace klimatických změn a vyzdvihnout zájem o napravení. Snaží se tím upozornit na to, že vzdělání jim nebude moc platné, pokud nebudou mít planetu, na které mohou žít.
Přednášející vchází do třídy a já se modlím, aby budoucí tři hodiny mého života nebyly naprosto ubíjející. Ač si říkám, že téma přednášky je mi vcelku blízké, a že přiučit se něčemu novému mimo učebnice nikdy není nazmar. Následuje krátké představení. Ti, kteří poslouchat nechtějí, nemají šanci úniku, jelikož vše je sepsáno v prezentaci promítané před námi. I s fotkami. Je mi tedy jasné, že pan Petr Sobotka se ujistí, aby pro nás přednáška nebyla jen „flákačka“ místo učení. Nejdříve si samozřejmě pan Sobotka ověřuje dosah našich znalostí. Brzy si uvědomuji, že klíčem k udržení pozornosti mladého žáka je udržovaný dialog, možnost vyjádřit se a být slyšen. To je totiž právě to, co pro mnohé chybí v průběhu školního vyučování. Všímám si, že drtivá většina osazenstva v lavicích je soustředěná a naslouchá. Možná to je tím, že problematika klimatických změn se týká nás všech, a nikdo nechce znít hloupě a nevzdělaně, až se nás na to příště někdo zeptá.
Je čas na zaslouženou přestávku, která se z půlhodinové vyklube na třičtvrtěhodinovou. Co mě ale překvapuje je to, že třída je stále zaplněná i v průběhu naší pauzy. Když dokážete čtyři rozdílné třídy udržet v učebně i o přestávce čekajíce na to, co bude dál, víte, že máte jejich pozornost. Po přerušení nás čeká zhlédnutí filmu, který dále prohlubuje naše vědomosti o globálním oteplování. Je do nás chrleno nespočet informací, od ohrožení ekosystémů, přes kvalitu půdy, až k přírodním katastrofám a pochopení toho, že to všechno spolu souvisí. Že v přírodě funguje obrovský domino efekt. Koupě produktu s obsahem palmového oleje vede k podpoře jeho produkce. Větší produkce palmového oleje vede k ohrožování deštných pralesů. Ohrožování deštných pralesů vede k nepředstavitelnému zásahu do života živočichů, ekonomiky rozvojových zemí a biodiverzity.
Po skončení dokumentu nás čeká další úkol. Po utvoření skupinek, které proběhlo překvapivě rychle, je čas na zapojení kreativity. Vytvoření plakátů a shrnutí toho, co jsme si z průběhu přednášky odnesli, nedělá nikomu problém. Je ale jedna věc, která mezi žáky pokaždé vyvolá nepokoje. A to je prezentování před třídou, bez výjimky. I tím se, jak se zdá, všichni dokážou prokousat.
Přednáška končí dle rozvrhu a všichni studenti vyššího gymnázia odchází ze školy s tím, že měli možnost přiblížit se něčemu, co ve své podstatě předčí matematiku, tělocvik i český jazyk dohromady. Což je podstata vzniku hnutí Fridays for Future. Pokud na globálním měřítku nezměníme náš vztah s drahou planetou Zemí, budeme mít větší problémy, než je zvládnutí maturitní zkoušky.

Viktorie Fajfrová, oktáva

 

A jaké byly ohlasy dalších studentů? Vybíráme namátkou z anonymní zpětné vazby v sextě:
„Nejvíce mě zaujaly citrony na Moravě.“
„Příjemné zpestření výuky, odnesla jsem si z toho víc než z některých předmětů.“
 „Ten pán byl dobrý aktivista a nejvíce se mi líbil jeho batoh se solárními panely.“
„Překvapilo mě množství dopadů globálního oteplování na naši planetu.“
„Kryštofe, co je k obědu?“
„Inspirovalo mě to žít víc ekologicky.“
„Pán, co přednášel, byl příjemný.“

Fakultní škola

Projekty


 

 
 

Spolupracujeme s:
Konzultační hodiny VP

Út  13:05 - 13:35
St  13:05 - 13:35

jinak po domluvě

Poslední přidané: