Jste zde: DomůZprávyVýuka práva na naší škole

Výuka práva na naší škole

Mezi odborné předměty střední odborné školy veřejnosprávní patří i předmět právo. Jeho výuka se zaměřuje průřezem na právní řád České republiky a připravuje studenty nejen na další stupně právnických škol, ale i do běžné praxe a povolání v rámci státní správy, veřejné správy, podnikání i pro běžný praktický život.
Základem výuky práva je teoretická příprava, při níž se studenti ve škole seznámí se základy různých právních odvětví počínaje Ústavou ČR, přes trestní a správní právo včetně přestupků, obchodní a živnostenské právo, občanské, rodinné i dědické právo a další.

Teoretickou přípravu se vyučující snaží doplnit o praktické části vyučování především prostřednictvím tematických exkurzí a náslechů u soudu. Studenti během čtyřletého studia navštíví Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, Senát, Muzeum Policie ČR, kde se seznámí s legislativním procesem v naší zemi a výkonem státní správy.
V letošním roce se studenti 4. ročníku zúčastní komentované prohlídky reprezentačních prostor Pražského hradu a Prezidentské kanceláře prezidenta ČR. V podzimních měsících jsme zahájili náslechy u Okresního soudu v Trutnově, kde se studenti účastní soudních jednání trestního senátu. Jsou svědky skutečných soudních trestněprávních kauz, kde mají možnost v praxi ověřovat svoje znalosti z procesní části zákonů a poznávat tak práci justičních pracovníků, soudce, státního zástupce i obhájce. Mohou sledovat výpovědi svědků, soudních znalců či poškozených. Mohou sami posuzovat chování a motivaci obžalovaných. V neposlední řadě mohou po skončení jednání klást dotazy soudkyni, státnímu zástupci nebo obhájci. Dotazy často směřují nejen k samotnému konkrétnímu případu, ale i k povoláním v oblasti práva a soudnictví, případně dalšího vzdělání v oblasti práva a jejího dalšího uplatnění v praxi.
Své nabyté poznatky studenti konzultují se svým vyučujícím při hodinách práva, kde se konkrétní případy opět rozebírají a vysvětlují. Veškeré znalosti získané jak při teoretické, tak i praktické části výuky studenti plně využijí při praktické části, tak i při ústní části maturitní zkoušky z práva nebo při přijímacích řízení na vyšší nebo vysoké školy.

Mgr. Pavel Blatník, MěG a SOŠ Úpice

Fakultní škola

Projekty


 

 
 

Spolupracujeme s:
Konzultační hodiny VP

Út  13:05 - 13:35
St  13:05 - 13:35

jinak po domluvě

Poslední přidané: