Jste zde: DomůZprávyNávštěva reprezentačních prostor Pražského hradu

Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do těchto oborů: Veřejnosprávní činnost, Gymnázium čtyřleté.


Veřejnosprávní činnost

Přihlášky se přijímají od 17. 6. do 23. 6. 2020
Vyvěšení výsledků přijímací zkoušky proběhne 26. 6. 2020.
Odevzdání zápisových lístků nejpozději do 3. 7. 2020.

Bližší informace naleznete v kritériích přijímacího řízení pro VS.

Gymnázium čtyřleté

Přihlášky se přijímají od 17. 6. do 23. 6. 2020
Přijímací zkouška a vyvěšení výsledků přijímací zkoušky proběhne 29. 6. 2020.
Odevzdání zápisových lístků nejpozději do 7. 7. 2020.

Bližší informace naleznete v kritériích přijímacího řízení pro G4.

Návštěva reprezentačních prostor Pražského hradu

Ve dnech 2. a 3. prosince 2019 se maturitní  4. S a OKTÁVA  zúčastnily ojedinělé akce. Při příležitosti 100. výročí Kanceláře prezidenta ČSR byla školám umožněna prohlídka reprezentačních prostor Pražského hradu. Přes veliký zájem a omezenou kapacitu se podařilo pro dvě třídy zajistit rezervaci na tuto zajímavou akci.

Přes strastiplnou cestu do centra hlavního města se studentům a jejich pedagogickému doprovodu podařilo dospět až k Matyášově bráně Hradu, kde byl zajištěn zvláštní vstup pro školní návštěvníky. Za pomoci zaměstnanců Hradu a Hradní stráže se po vstupní bezpečnostní prohlídce studenti mohli seznámit s nádherně zrestaurovanými hradními místnostmi, které slouží výhradně pro Kancelář Prezidenta republiky, reprezentaci státu, přijímání delegací a státních návštěv či jiných státnických obřadů. Tyto prostory jsou pro veřejnost k vidění jen velmi výjimečně.
Studenti se svým doprovodem mohli obdivovat skvělou vánoční výzdobu všech místností na trase, krásné nasvícení a vánoční atmosféru, doplněnou nevtíravě znějícími českými vánočními koledami a zpěvy. Všechny především zajímaly historické prostory různých křídel Hradu, které stály u všech významných události starších i novodobých dějin našeho státu.
Skupiny procházely postupně severním, jižním, západním i středním křídlem Hradu. Mohly tak obdivovat úžasně zářící Španělský sál, Rudolfovu galerii. Projít mohly klínovou chodbou i širokou chodbou. V Brožíkově salonu mohly zhlédnout originál obrazu Václava Brožíka Pražská defenestrace 1618. Obdivovat mohlyPacassiho schodiště, Sloupovou síň, Rothmayerův sál nebo Nové salony, Bílou věž, Starou síň, Janákovu halu, Oktogon, Trůnní sál, Habsburský salon, Skleněný salon, Malý salonek, Zrcadlový salon, Salonek s krbem, Hudební salon, Společenský salon a mnohá další zákoutí Hradu, která znají jen z televize či tisku. Historické prostory úžasně upravené modernistickými architekty.
Dokonale připravená prohlídka byla u konce. Všichni si odnášeli spousty dojmů a řadu památečních fotografií ve svých mobilech. Každý prožíval prohlídku Hradu po svém, ale všichni cítili s jakou vážností, důstojností a národní hrdostí jsou tato vzácná místa udržována, ošetřována, ochraňována a prezentována. Myslím, že mohu mluvit za všechny, že pocity na konci prohlídky byly více než pozitivní, až dojímavé.
Na doplnění vánoční atmosféry měli studenti možnost prohlédnout si i historické centrum Prahy, které už plně sálá adventní atmosférou. Havelský trh, Staroměstské náměstí, Václavské náměstí i Královská cesta ke hradu žije adventem a vánočními trhy, letos snad o trochu vkusnějšími než v minulých letech.
Závěr naší exkurze je i symbolickým závěrem s aktivitami maturitních ročníků. Nyní je čeká už jen cílevědomá a pilná práce před maturitou. Přejeme jim hodně sil a jen samé úspěchy. A naší krásné Praze klidný a ničím nerušený advent a očekávání vánočních svátků.

Mgr. Pavel Blatník
PhDr. Petra Nývltová

Fakultní škola

Projekty


 

 
 

Spolupracujeme s:
Konzultační hodiny VP

Út  13:05 - 13:35
St  13:05 - 13:35

jinak po domluvě

Poslední přidané: