Office 365 Bakaláři Jídelníček

Bozkovské dolomitové jeskyně a Sklárny Novosad v Harrachově

Úvodní stránka > Aktuality > Bozkovské dolomitové jeskyně a Sklárny Novosad v Harrachově

Dne 30. září 2021 studenti kvinty a septimy odcestovali na exkurzi do nedalekého Pojizeří. Cílem exkurze byla v rámci výuky geografie, dějepisu a ZSV návštěva dolomitových jeskyní v Bozkově u Semil, kde si studenti prohlédli krápníkovou výzdobu této unikátní přírodní památky a v praxi si ověřili svoje teoretické znalosti o krasových jevech a přeměně hornin. Působivé byly nejen pojmenované krápníkové útvary, ale v závěru prohlídky především krasové jezero, které podsvícené umělým osvětlením vytvářelo neopakovatelný vizuální dojem. Po celou dobu prohlídky účastníky exkurze doprovázeli netopýři, kteří se pomalu připravují na zimní odpočinek v jeskynních prostorách.

Druhým cílem exkurze byla návštěva Sklárny Novosad v Harrachově. Horské a podhorské oblasti našeho kraje byly vždy příznivé pro řemeslnou výrobu a zvláště pak pro sklářství. Sklárna, kterou jsme navštívili, zde působí od roku 1712, a jak jsme se mohli přesvědčit, velmi dobře se jí daří. Studenti mohli z balkonu sklářské hutě sledovat dokonalou a namáhavou práci sklářů, při výrobě skleněných nádobek na svíčky, sklenic na víno nebo svícnů. Průvodcem byl vysvětlen pracovní postup při výrobě sklářské suroviny a po té i pracovní postup a činnost samotného skláře. Mohli jsme sledovat práci se sklářskou píšťalou, s formami, sklářskými kleštěmi a podobně. Seznámeni jsme byli i se způsobem chlazení skleněných výrobků a následném broušení. Zajímavá byla i návštěva sklářské brusírny, kde sklo dostává konečnou podobu.

Pro většinu však byla nejzajímavější návštěva prodejny skla třetí kvality, kde si studenti mohli koupit domů suvenýry v podobě krásných sklenic. Oběd v pivovarské restauraci sklárny a návštěva místního sklářského muzea a návštěva podnikové prodejny skla uzavřela celodenní putování pojizerským krajem. Po celou dobu cesty nás provázelo krásné a slunečné počasí, díky němuž jsme z okolních vrchů mohli sledovat úžasnou krajinu Krkonoš a Podkrkonoší, která se pomalu barví a překlápí k podzimu.

Mgr. Pavel Blatník