Office 365 Bakaláři Jídelníček

Školní jídelna

Úvodní stránka > Jídelna > Školní jídelna
Adresa jídelny: Havlíčkova 890, 542 32, Úpice
Bankovní spojení 201346155/0600
Variabilní symbol přiděluje vedoucí ŠJ
Vedoucí ŠJ Jitka Vlčková
Telefon 603 295 964
E-mailová adresa ŠJ jitka.vlckova@gymsos-upice.cz

Přihlášení žáků

  • Zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá v kanceláři ŠJ.
  • Odevzdáním přihlášky je žák automaticky přihlášen od prvního dne po celou dobu školní docházky.
  • Přihlášení platí na dny školní docházky.
  • První den si strávník zakoupí čip za cenu 100,- Kč, který používá k prokázání nároku na stravu.
  • Při ztrátě čipu je vydán nový čip za 100,- Kč. 
  • V době prázdnin, ředitelského volna atp. jsou obědy odhlášeny a dítě nemá nárok na zlevněné obědy (fin. norma) podle vyhlášky 107/2005 Sb., §4, odst. 2 v platném znění.
  • Kategorie žákovského oběda je stanovena dle věku dosaženém v daném školním roce (1.9. - 31.8.)

Přihlášení cizích strávníků

  • Osobně se strávník dostaví k pokladně školní jídelny.
  • Zakoupí kartu nebo čip.
  • Přihlašování  a odhlašování obědů si provádí každý strávník dle zájmu a potřeby sám nebo s vedoucí ŠJ.

Ceny obědů pro školní rok 2022/2023:

žáci 11 - 14 let 35,-
žáci 15 - 18 let 40,-
personál 30,- + 10,- FKSP
cizí strávníci 95,-

Dokumenty pro přihlášení ke stravování:

název dokumentu formát
Přihláška ke stravování .pdf .docx
Vnitřní řád jídelny .pdf