Office 365 Bakaláři Jídelníček

Informace k maturitám

Níže naleznete dokumenty pro maturitní období jaro/podzim 2023

Stanovení zkoušek společné a profilové části MZ pro rok 2022/2023 .pdf
Seznam maturitní četby pro rok 2022/2023 .pdf
Maturitní temata 4.S .pdf
Maturitní temata 8.OK .pdf
Informace MŠMT k jazykovým zkouškám .pdf
Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka .pdf
Kritéria hodnocení MZ 4.S .pdf
Kritéria hodnocení MZ 8.OK .pdf
Kritéria hodnocení písemné práce z ČJ .pdf
Kritéria hodnocení písemné práce z AJ .pdf
Kritéria hodnocení písemné práce z NJ .pdf
Kritéria hodnocení pro předmět TV .pdf
Kritéria hodnocení praktické MZ pro obor VS .pdf

Harmonogram zkoušek JARO 2023

Praktická MZ třídy 4.S 4.-.5.4.2023
Didaktické testy společné části MZ 2. - 5.5.2023
Praktická MZ z Tělesné výchovy 20. - 21. 4. 2023
Profilová MZ třída 8.OK 16. - 18.5.2023
Profilová MZ třída 4.S 22. - 24.5.2023
Písemná práce z ČJ 11. 4. 2023
Písemná práce z AJ 12. 4. 2023
Písemná práce z NJ 13. 4. 2023