Office 365 Bakaláři Jídelníček

Egyptologie s Doc. Mgr. Jaromírem Krejčím, Ph. D.

Úvodní stránka > Aktuality > Egyptologie s Doc. Mgr. Jaromírem Krejčím, Ph. D.

Je 2. 6. 2023 a na naši školu zavítal vzácný host - egyptolog s archeologickou praxí v Egyptě, odborník na egyptskou archeologii a dějiny 3. a 2. tis. př. n. l. - Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph. D. Zabývá se také vývojem egyptské architektury a výzkumem staveb na královském pohřebišti v Abúsíru, kde je od r. 1994 koordinátorem výzkumu královské pyramidové nekropole,  věnuje se i pedagogické činnosti ČEgÚ FF UK. Od roku 2000 je tajemníkem Českého egyptologického ústavu FF UK a členem The International Association of Egyptologists a správní rady Nadace Aigyptos.

Se zvoněním na druhou vyučovací hodinu začala naše poutavá přednáška o egyptologii. Naplněná největší třída č. 108 blízkými pana docenta, studenty z kvinty, sexty a septimy ani nedutala. Kdy se vám naskytne příležitost naslouchat vyprávění nejen odborníka, ale i člověka s tak bohatou praxí? A že těch zajímavostí bylo! Pan docent se nešetřil a svou přednášku pojal se vším všudy. První část přednášky se týkala teorie, doplněné bohatou obrazovou dokumentací - nastínění základních dějin starověkého Egypta a jeho bohaté kultury, včetně mumifikace, písma. Druhá část přednášky po přestávce pokračovala praxí - ukázkami archeologických prací, nálezů a náročné činnosti našich tak uznávaných českých egyptologů – Františka Lexy, Jaroslava Černého, Zbyňka Žáby, Miroslava Vernera atd. i samotného docenta Krejčího. Není náhoda, že si našich odborníků v Egyptě velmi váží a že máme vzácnou lokalitu v Abúsíru bohatou na nálezy. Na závěr jsme zahrnuli pana docenta dotazy a jen zvonění pro čas výuky nás zastavilo v pokládání dalších otázek našemu skvělému přednášejícímu.

Velmi děkujeme za nám věnovaný čas, odbornou i poutavou přednášku a už teď se těšíme na naše příští shledání, pane docente!

Fotky z akce ZDE.

Mgr. Lena Pechová a třídy kvinta, sexta, septima