Office 365 Bakaláři Jídelníček

PŘEKVAPENÍ V ARCHEOPARKU

Úvodní stránka > Aktuality > PŘEKVAPENÍ V ARCHEOPARKU

Čtvrtý školní den a my už cestovali - 6. 9. 2022 vyrazily naše třídy prima, kvinta a 3. S, pod vedením Mgr. Leny Pechové a třídních učitelů Mgr. Michaely Hofmanové, Mgr. Pavla Blatníka do Archeoparku ve Všestarech.

Přesně v 8.30 začala naše plánovaná exkurze. Bylo krásné slyšet, že se na nás těšili, protože již máme z let minulých vybudovanou pověst aktivních a pozorných posluchačů. Jaké bylo naše milé překvapení, když jsme uviděli, kdo bude letos provázet archeologií a Římem studenty kvinty – náš absolvent, zkušený světoběžník ošlehaný praxí Martin Týfa, který si svými znalostmi i vtipem okamžitě zajistil pozornost a respekt. Seznámili jsme se s prací archeologů a šli i do hloubky – zaměřování, zakreslování artefaktů, ani kluci v kresbě nezůstali pozadu. Po vyhodnocení nejlepších nákresů z naleziště jsme získali informace i v 3D, jak to u nás vypadalo za Římanů. S chutí jsme si pak vyzkoušeli římskou výzbroj a někteří i boj (a paním učitelkám římská přilba či věneček z hřiven také moc slušel). V expozicích jsme si se zájmem prohlédli pravěké exponáty, diskutovali i měli zvídavé dotazy. Věděli byste, kde jsme u nás měli pravěké lázně? V době římské – u Mušova! Nadšeně jsme si vyzkoušeli v praxi život tehdejších lidí: sekání, štípání, získávání mouky ze zrn – zrnotěrky, broušení nástrojů, práci na políčkách i jejich duchovní život (rondel). Určitě by i děvčata chytila mamuta, jak prokázal jejich hod dobovým oštěpem!

Naši úspěšnou exkurzi ukončila koupě pravěkých suvenýrů i občerstvení v areálu archeoparku a za krásného babího sluníčka jsme se vrátili zpět do Úpice.

Fotky z akce ZDE.

 Prima, kvinta, 3. S