Office 365 Bakaláři Jídelníček

Simulované zastupitelstvo aneb Co bychom mohli prosadit v naší obci

Úvodní stránka > Aktuality > Simulované zastupitelstvo aneb Co bychom mohli prosadit v naší obci
  1. 5. a 10. 5. se třída septima v rámci semináře ze ZSV věnovala projektu simulované zastupitelstvo. Program vedla Pavla Bednáriková z organizace Agora a k ruce jí byli další dva sympatičtí mladí lidé.

První den byl spojený s připomenutím principů demokracie a se seznámením s působností obce.

Druhý den už vznikly čtyři politické subjekty: Strana pro gymnázium (SPG), Lidová strana demokratická (LSD),  Tři stateční, Budoucí úžasná strana (BUS). V dopoledních hodinách si strany připravily projekty, které by chtěly prosadit (financování, obhajoba prospěšnosti, otázky pro „protistrany“) Septimánům pomáhali přiblížit se k realitě paní tajemnice Šarka Bušinská a pan starosta Petr Hron. Děkujeme.  

Od 12:00 do 13:00 probíhalo simulované zastupitelstvo, které řídil Petr Hron a Mgr. Šárka Bušinská. Studenti seděli v Městském  sále na místech zastupitelů, k dispozici měli i mikrofony. A co se podařilo dát do usnesení? Zřízení dalších tří kamer a míst pro tři strážníky za 3, 5 milionu. Výstavba chodníku do Radče (Toto je kvůli bezpečnosti občanů Radče opravdu potřeba. Viděla jsem jít po krajnici paní s asi tříletým chlapečkem a bylo mi úzko.)

Vzhledem k nedostatku času už mladí zastupitelé nestihli hlasovat pro návrh na projekt, který by navrhl další využití suterénu úpické střední, zájem byl o místnost pro studenty, kde by se mohl např. scházet studentský parlament a bylo by zde příjemnější čekání na autobus. Palčivou otázkou je chátrající hřiště před školou. Město jednalo se soukromým majitelem, dohodli se na směně pozemku za stavební parcelu v okolí Úpice. Nevíte o nějaké? A co prozatímní pronájem?

Přestože studenti na začátku projektu uvedli, že se o politiku nezajímají, v závěru si uvědomili, že život v Úpici je zajímá, že by měli nápady, jak ho vylepšit. Na závěr nesmím zapomenout poděkovat týmu paní Bednárikové za skvěle naplánovanou týmovou akci, která se mohla uskutečnit i díky programu Erasmus, a pochválit septimány za aktivitu a dobrou práci.

Mgr. Kamila Matejíková, MěG a SOŠ Úpice   

 Fotky z akce ZDE.