Office 365 Bakaláři Jídelníček

TŘÍDÍME

TŘÍDÍME

Od začátku letošního školního roku se naše škola, v čele se studentským spolkem ŠUŽ, věnuje otázce ,,Jak a co na naší škole zlepšit?” V průběhu posledních měsíců minulého roku některé nápady dosáhly realizace. Jedním z oněch projektů jsou krabice do tříd, které slouží ke třídění odpadu.

Prvotní myšlenka těchto krabic vznikla u žákyně sexty Barbory Hurdálkové.  Během listopadu byl její nápad schválen na jedné z mnoha schůzí ŠUŽ. K jeho uskutečnění přispěli všichni žáci, kteří se zapojili během posledního školního dne roku 2023 do vánočního tvoření. Pomalovali krabice svými motivy.

Dnes se krabice nachází v každé třídě. Zatím je většina žáků opravdu využívá ke třídění, kdy do jedné půlky vyhazují papír a do druhé plasty (modrý igelitový vak), což je velké pozitivum. Jediný problém je s kelímky od jogurtů, které před vyhozením potřebují vypláchnout. Ale na to už byli naši žáci upozorněni. Zároveň i na to, že plechovky patří do modrých nádob na chodbě.

Je hezké, jak se prvotní jednoduchá myšlenka díky odhodlání a kreativitě dokáže přetvořit do něčeho užitečného. Tímto článkem bych chtěla poděkovat Barboře Hurdálkové a skupině ŠUŽ za realizaci tohoto projektu.

Eliška Gartnerová, 6.SX