Office 365 Bakaláři Jídelníček

Exkurze studentů kriminalistiky do Muzea Policie ČR

Úvodní stránka > Aktuality > Exkurze studentů kriminalistiky do Muzea Policie ČR

V pátek 14. června 2024 se splnilo přání studentům 3. ročníku veřejné správy, kteří studují druhým rokem nepovinný předmět kriminalistiku. Vlakem jsme se dopravili do Prahy a dále metrem k bývalému klášteru na Karlově, kde je umístěno Muzeum Policie ČR.

Studenti v rámci hodin kriminalistiky probírali v teoretické rovině všechny kriminalistické metody a způsoby práce policie. Dále se seznámili s nejznámějšími zločiny, které se udály na území Československa a ČR od roku 1918 do současnosti. Při prohlídce muzea měli možnost teoretické znalosti a zkušenosti porovnat s praktickou složkou předmětu, se kterou se v muzeu mohli setkat tváří v tvář.

Měli možnost v rozsáhlé expozici zhlédnout desítky uniforem, rozsáhlou výstroj a výzbroj, techniku a přístroje, zbraně, které pomáhali kriminalistům v jejich práci. Desítky či stovky dokumentů, fotografií a filmových ukázek, které dokumentují práci ozbrojených složek. Velká část expozice se věnovala samotným zločinům a jejich pachatelům. Muzeum vlastní řadu artefaktů, které byly věcmi doličnými v případech vražd. Studenti měli možnost sestavit tvář pachatele na přístroji, který se užívá pro sestavení podoby. Měli možnost zhlédnout film o drogově závislých žijících v ulicích Prahy. Nebo film o práci policejních pyrotechniků. Významnou složkou expozice byla i část věnující se Pohraniční stráži a výkonu její služby v dobách totality. Dále studenti mohli porovnávat výstroj a výzbroj policejních složek v minulosti a současnosti. Navštívili i pietní místo se jmény všech policistů, kteří padli při výkonu služby.

Závěr expozice je situován na dvůr muzea, kde jsou k vidění vozidla, motorový člun či další rozměrné exponáty vážící se k výkonu policejní práce.

Exkurze zakončila dvouleté studium zajímavého oboru, který je součástí přípravy na povolání, která jsou nedílnou součástí naší veřejné správy. Doplnila názorně znalosti studentů, kteří se dobrovolně po dva roky kriminalistice věnovali.

Mgr. Pavel Blatník