Office 365 Bakaláři Jídelníček

Josefovské louky

Úvodní stránka > Aktuality > Josefovské louky

Dne 18. června 2021 navštívila septima úpického gymnázia Ptačí park Josefovské louky u Jaroměře. Průvodcem po této soukromé nevládní rezervaci byl její správce Břeněk Michálek.

Nejprve žáci získali informace o vzniku a fungování parku a o zdejších zvířatech a rostlinách. B. Michálek poté provedl třídu po naučné stezce. Žáci se zastavovali u informačních tabulí, přednášeli připravené referáty a diskutovali o nich. Pozorovali zvířata ve volné přírodě i ta, která měl průvodce k dispozici, popřípadě se náhodně objevila (divoký kůň, pratur, netopýr, skokan, ropucha, splešťule blátivá). Studenti také zhlédli model zadržování vody v přirozené krajině a v krajině ovlivněné člověkem. B. Michálek i vyučující vedli žáky k přemýšlení o přírodě, o lidských zásazích do ní a vlivu této činnosti na faunu a flóru. Žáci živě spolupracovali, někteří prokázali dobré znalosti a schopnost odhalovat souvislosti.

Projektový den měl charakter apelu na rozvoj environmentálního myšlení a změny postoje k přírodě od konzumního k ochranitelskému a na snahu změnit uvažování žáků směrem k hlubší sounáležitosti s přírodou. Cílem projektu bylo ukázat žákům, jak se šetrně chovat k přírodě.

Mgr. Hana Levinská