Office 365 Bakaláři Jídelníček

Krajiny moří - Galerie Trutnov, exkurze s výtvarnou dílnou

Úvodní stránka > Aktuality > Krajiny moří - Galerie Trutnov, exkurze s výtvarnou dílnou

Dne 7. října 2020 se naše třída sexta za pedagogického dozoru Mgr. Leny Pechové, Mgr. Hany Levinské zúčastnila exkurze do trutnovské galerie, kde jsme si po komentované prohlídce aktuální výstavy Krajiny moří mohli sami vyzkoušet v praxi namalovat styl krajinomalby.

 

Po obědě jsme odjeli do Trutnova a už v poledne nás provázela galerií paní Alena Rodrová. Seznámili jsme se s prací malířů – krajinářů, tentokrát zaměřenou na moře. Výborný nápad, protože se v této nelehké době koronaviru ne každý mohl podívat o dovolených a prázdninách k moři. Kurátorem výstavy byl PhDr. Michal Zachař. Zapůjčená díla jsou ze sbírek Českých přístavů, a.s. a ze soukromých sbírek. Jejich cena nás překvapila – v řádech miliónů. Vystavené obrazy nás zaujaly nejen svou intenzitou nálad, ale i neuvěřitelnou autentičností. Jako by byl jen krůček k jejich vylití se vln přímo na nás. Ano, to všechno dokáží Mistři svého řemesla, jako byla například Mařákova škola – výborní malíři i pedagogové, kteří uměli své znalosti a dovednosti dále předávat.

Po nasátí atmosféry moří, prožití nápadů barevných invencí, následovalo přemístění do výtvarné dílny, kde jsme si mohli ověřit, jak malíř – krajinář tvoří své dílo. Odvážně jsme se všichni pustili s chutí do práce. Každý ze sebe vydal maximum a naše prsty hrající všemi dostupnými barvami, jak jsme je roztírali, byly důkazem, že nás tvorba pohltila. Pochvala nádherných děl našich šikovných malířek, které opět ukázaly svůj talent i překvapivých nápaditých barevných kombinací či kompozic našich kluků, kde nechyběli rackové, lodě ani pes na pláži znamenalo, že nelehké téma krajinomalby se nakonec všem úspěšně podařilo vytvořit. Spokojeně a s velkým poděkováním naší průvodkyni jsme se rozloučili plni nabytých nových vědomostí a zážitků.

Příjezd do Úpice úspěšně zakončil tuto poučnou výtvarnou exkurzi a těšíme se na další!

 

                                                                                                                                   studenti sexty