Office 365 Bakaláři Jídelníček

Třída kvarta a Lemkin vlak v Trutnově

Úvodní stránka > Aktuality > Třída kvarta a Lemkin vlak v Trutnově

Po druhé vyučovací hodině naše třída kvarta v úterý 17. 10. 2023 vyrazila pod vedením Mgr. Leny Pechové do Trutnova na hlavní vlakové nádraží, kde na nás čekal Vlak Lemkin – unikátní multimediální program s výstavou k tématu vzniku Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy.

Nejvíce nás zaujal audiovizuální program představující životní příběh a dílo Rafaela Lemkina – polského židovského právníka, kterému se podařilo se svou skupinou prosadit 8. 12. 1948 přijetí mezinárodní Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy Valným shromážděním Organizace spojených národů – vůbec první lidskoprávní úmluvy v dějinách mezinárodního práva, na níž pracoval od dvacátých let minulého století. Nestudoval však, jak bychom očekávali, genocidu Židů a antisemitismus, ale studoval i mezinárodně poukazoval na případy masového násilí proti křesťanům v Osmanské říši během první světové války, kdy tehdejší ministr vnitra Talad Paša dal povraždit přes milion křesťanů! Jeho první návrh právní koncepce zabránění a trestání zločinu genocidy na konferenci v Madridu v roce 1933 však nenalezla podporu (pozn. v tomto roce se stal kancléřem Adolf Hitler a chopil se moci v Německu). Až hrůzy druhé světové války Úmluvu o zabránění a trestání zločinu genocidy přijaly a dodnes jsou pachatelé za zločin genocidy souzeni Mezinárodním trestním soudem v nizozemském Haagu. U nás máme tuto vyhlášku pod č. 32/1955 Sb. – platná od 19. 7. 1955.

Genocidy nejsou "vymožeností" moderní doby - např. doba antického Říma a jeho boj s Kartáginci - hanlivě přezdívanými Punové. Genocidy se táhnou dějinami a vždy se najdou politické a sociální tendence, aby byly využity rasisticky, antisemitsky či etnicky zaměřené skupiny a hnutí k posílení nárůstu nenávisti ve společnosti.  Smysl projektu Vlak Lemkin byl naplněn – poukázal na podoby růstu nenávisti a násilí ve společnosti s cílem prevence genocidního násilí. Hluboce jsme si uvědomili, jak právě i dnes je toto téma aktuální…                                                                                          

kvarta

Lemkin