Office 365 Bakaláři Jídelníček

A co je to vlastně ŠUŽ?

Úvodní stránka > Aktuality > A co je to vlastně ŠUŽ?

Naše škola se zapojila do programu Škola pro udržitelný život ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. a s finanční podporou programu Active Citizens Fund v rámci projektu Mladí pro klima II a projektu "Rozvoj servisních projektů a lekcí pro udržitelnost v místě - Mladí mění místo a komunitu IV" podpořený z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Navrhneme různá opatření vedoucí k větší udržitelnosti naší obce/města. Výběr a realizace konkrétního opatření se bude dít ve spolupráci s místní samosprávou a komunitou. Nám se podařilo dotáhnout třídění papíru, plastů a kovu ve škole a v této oblasti navázat spolupráci s městem Úpice.

20240322_082155

Výstřižek.JPG