Office 365 Bakaláři Jídelníček

Etiketa

11.10. 2022 jsme se ve třídě 108 zúčastnili přednášky o etiketě. Během dvouhodinové přednášky jsme si zopakovali nebo jsme se i přiučili základy etikety.

Paní Kloudová nám nejdříve něco ke každé zásadě řekla a poté jsme si tu danou situaci předvedli. Měla s sebou kartičky, na kterých byly napsané osoby (např.: ředitel, učitel, žák), a ptala se nás, kdo má vyšší postavení a kdo nižší. S tím potom souvisela pravidla pro pozdravení, představení, podání ruky. Když už se blížil konec, odbornice nám odpovídala na otázky.

Paní Kloudová byla výřečná a zábavná, rozhodně to nebyl ztracený čas.

                                                                                                                        Třída tercie

Dnes naši školu poctila neobvyklá návštěva. Tento nezvyklý host přišel pozdvihnout úroveň našich studentů v oblasti etikety. Podle mě se na to moc žáků netěšilo, ale přesto odcházeli spokojení. Paní nás zábavnou formou uvedla do různých situací slušného chování. Mnozí z nás měli možnost vyzkoušet si formu scénky, některé z nich před třídou. Do paměti studentů se jistě nejvíce zapsalo komediální představení dvou mladých milenců, kteří nečekaně potkají matku dívky. Ač byla scénka podána humorně, pod odborným vedením instruktorky se nám vryla do paměti. Celkem by mě zajímalo, jestli se vlivem této přednášky změní chování žáků naší školy.

                                                                                        Magdaléna Mastíková, kvarta