Office 365 Bakaláři Jídelníček

Výuka kriminalistiky na naší škole

Úvodní stránka > Aktuality > Výuka kriminalistiky na naší škole

Od letošního školního roku mají studenti oboru „Veřejná správa“ možnost přihlásit se ke studiu nového předmětu. Tímto předmětem je kriminalistika, která je zařazena do rozvrhu jako nepovinný předmět, určený pro studenty druhého a třetího ročníku.

Účelem tohoto předmětu je seznámit studenty se základy tohoto oboru, který se vyvíjel po dlouhá desetiletí z potřeby boje proti kriminalitě. Vyučuje se v návaznosti na znalosti získané v předmětu právo, kde studenti získají znalosti z hmotné i procesní části trestného práva, které si navíc mohou v praxi ověřit při náslechu u trestních líčeních u okresního soudu.

V rámci výuky kriminalistiky se studenti seznámí s vývojem tohoto oboru a nahlédnou do obou hlavních částí kriminalistiky – do kriminalistické taktiky i kriminalistické techniky. V rámci studia kriminalistické taktiky se dozvědí o hlavních pojmech této části, které jsou zároveň procesními úkony při trestním řízení, jako je stopa, kriminalistická verze, výslech, konfrontace, rekognice či rekonstrukce apod.

V části o kriminalistické technice se seznámí se základy vědeckých oborů, které kriminalistika převzala pro svoji potřebu a vytvořila vlastní kriminalistické disciplíny jako je daktyloskopie, trasologie, mechanoskopie, biologie, kriminalistická antropologie, balistika a další. Studenti se seznámí s prací kriminalisty. Především s nutností poctivé, mravenčí a důsledně odvedené práce na místě činu i mimo něj. Zjistí, že práce v tomto oboru vyžaduje přesnost, rychlost, znalosti, praxi a spolupráci v týmu. Přesvědčí se, že jakákoliv drobná chyba, může mít za následek ztrátu důkazů, které jsou nevratné a neopakovatelné.

Dále si osvojí některé způsoby zjišťovaní, zajišťování a dokumentace stop pro další zkoumání a využití. Seznámí se se způsoby kriminalistické evidence. V rámci praktických cvičení si studenti mohou vyzkoušet některé dostupné metody zajištění stop či dílčí práci na místě činu. Mají možnost si vyzkoušet například snímání otisků prstů či daktyloskopických stop z předmětů, zajištění trasologických či věcných stop a jejich dokumentaci, včetně fotografování. Seznámí se v rámci balistiky se základními částmi zbraní, jejich členěním, stejně jako s následky vystřeleného projektilu a zjišťováním dráhy letu střely.

V rámci teoretické přípravy se dozví o nejznámějších trestných činech historie kriminalistiky a jejich odhalování a usvědčení pachatele. Výuka tohoto předmětu bude uzavřena návštěvou Muzea Policie ČR v Praze.

Znalosti a dovednosti, které studenti získají budou dobrou přípravou k dalšímu studiu a přípravě do praxe. Především studenti, kteří se budou v budoucnu věnovat policejní práci či práci v jiných ozbrojených složkách našeho státu. Dále je určen pro zájemce o studium na právnických oborech vysokých nebo vyšších odborných školách nebo zájemce o studium patologické psychologie, kriminologie či podobných oborů. Je ale určen i pro studenty, kteří se o tento obor zajímají a studovat jej dále nehodlají.

Předmět kriminalistika je vyučován jako nepovinný, jednu hodinu týdně a jeho hodnocen známkou, stejně jako jiné povinné předměty.                                                   

Fotky z výuky ZDE.

Mgr. Pavel Blatník