Office 365 Bakaláři Jídelníček

Podzim v oktávě

Úvodní stránka > Aktuality > Podzim v oktávě

Letos v září a říjnu jsme se svou třídou absolvovali několik exkurzí. Nejprve jsme navštívili Muzeum bratří Čapků v Malých Svatoňovicích. Na tuto akci jsme šli pěšky, takže jsme spojili kulturu se sportem. Průvodkyně paní Odrobiňáková nám nejprve rozdala pracovní listy a pak nám vyprávěla o rodině Čapkových. Většinu z toho jsme už znali, protože jsme Čapkovy probírali v literatuře. V proběhu výkladu jsme zaznamenávali odpovědi do listů. Na závěr jsme si prohlédli výstavní panely s informacemi o rodině a obrazy Josefa Čapka. Ty na nás velmi zapůsobily. - Druhá akce se nesla opět v čapkovském duchu, podívali jsme se totiž do úpické Čapkovy vily, kde dnes sídlí policie. Uvnitř vily se původních věcí příliš nedochovalo, přesto jsme mohli obdivovat krásné dřevěné obložení stěn nebo původní psací stůl. Z vily navíc vyzařuje genius loci. - Naším třetím kulturním počinem bylo zhlédnutí výstavy fotografií Ctibora Košťála. Fotografie se nám velmi líbily, ať už z Himálaje, Krkonoš, nebo z Trutnova. Také jsme vyluštili kvíz, který prověřil naši pozornost. Ve zbývajícím čase jsme se zabývali hledáním zaniklých úpických objektů.

Doufejme, že se nám získané informace a prožitky hodí u maturity a že nás obohatí i v našem budoucím životě.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         oktáva